Ekonomický softvér
Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   055 - 79 99 711
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

O nás

Motto: Dokonale poznáme, čo tvoríme a ponúkame.

POLYSOFT
Vám ponúka originálny a spoľahlivý ekonomický softvér a služby s ním súvisiace overené dlhoročným používaním na slovenskom trhu
v segmente malých a stredných firiem.
Našim cieľom je pomôcť Vám pri spracovaní ekonomických informácií pri efektívnom využití Vami vynaložených investícií.

POLYSOFT    história
je košická softvérová firma, ktorá od začiatku svojej činnosti v roku 1990 tvorí a predáva vlastný ekonomický softvér.
Prvým programom uvedeným do praxe bolo Podvojné účtovníctvo v roku 1991. Postupne pribudli programy pre Sklady+Odbyt,
Dlhodobý majetok i Jednoduché účtovníctvo. Najnovším produktom je SQL aplikácia pre Sklady+Odbyt "šitá" na mieru.
S našimi klientmi i softvérom sme prešli cez viaceré významné zmeny - vznik SR, zmena účtovej sústavy a zavedenie DPH(1993), zavedenie registračných pokladníc(1995), prechod do 3.-ho tisícročia (1999, 2000), vstup do EÚ (2004), zmenu domácej meny z "SKK" na "EUR"(2008, 2009).

POLYSOFT    vývoj
sa pri tvorbe softvéru a jeho úpravách opiera o 3 piliere:

  1. zákony         - softvér aktualizujeme podľa zmien v legislatíve
  2. klienti          - softvér dopĺňame o špecifické požiadavky klientov
  3. know-how  - softvér zhodnocujeme o nami pridané vylepšenia

Vďaka tomu pri kontrolách u našich klientov, či už v účtovnej alebo v daňovej oblasti, neboli zistené žiadne nedostatky softvéru
a kontrolné orgány boli so systémom spracovania ekonomických informácií a poskytnutými výstupmi z programov spokojné.

POLYSOFT    priority
pri spolupráci s klientami uplatňuje princípy serióznosti, dôvery a otvorenosti, aby prispel k ich spokojnosti a úspešnosti.
Dbáme o to, aby náš softvér bol spoľahlivý, rýchly, s jednoduchým a jednotným ovládaním. V rámci starostlivosti o klienta vieme ku každému nášmu softvéru poskytnúť metodickú pomoc, zaškolenie, individuálne úpravy softvéru , ekonomické poradenstvo, kontrolu účtovníctva, vedenie účtovníctva a vykonanie účtovného auditu.

Podrobné informácie o uvedených skutočnostiach nájdete v kapitolách  PonukaRadíme VámObchodné podmienky.

Mapa stránky | Hore