Ekonomický softvér
eKasa ,  Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Dokumenty, legislatíva k ERP, FT - zákony, upozornenia DR SR, otázky a odpovede DR SR, MF SR

Táto rubrika obsahuje dokumenty k elektronickým registračným pokladniciam a fiskálnym tlačiarňam:

Súbory na stiahnutie

application/pdf
Zákon č. 289/2008 Z.z. (zákon o ERP) o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.
Strany 1-12 ......................... Zákon
Strany 13-14 (príloha č.1) ... Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP
Strana 15 .... (príloha č.2) ... Vzor Ochranného znaku MF
Strany 16-21 (príloha č.3) ... Vzor Knihy ERP
Strana 22 .... (príloha č.4) ... Ochranné prvky a údaje plomby
2008-289.pdf, 288 457 B, 18.júna 2008
application/pdf
Zákon č. 494/2010 Z.z. (novela zákona o ERP), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/2008 Z.z. o používaní ERP.
novela-2010-494.pdf, 41 873 B, 2.decembra 2010
application/pdf
DR SR Otázky a odpovede k problematike používania elektronickej registračnej pokladnice po 1.1.2012.
erp_2012_otazky.pdf, 165 764 B, október 2011
application/pdf
DR SR Upozornenie pre podnikateľov o povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu.
erp_2012.pdf, 136 636 B, september 2011
application/pdf
DR SR Informácia o novele zákona č.289/2008 Z.z. o používaní ERP v znení neskorších predpisov.
erp_2011_posun.pdf, 40 731 B, december 2010

Mapa stránky | Hore