Ekonomický softvér
eKasa ,  Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Odhlásenie starej a prihlásenie novej pokladnice

Ak ste doteraz nemuseli mať ERP a máte povinnosť používať ERP podľa zákona č.289/2008 o používaní ERP od 1.1.2012,
tak pre Vás platí postup

 1. servisná organizácia odovzdá podnikateľovi kópiu certifikátu k novej pokladnici,
 2. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad,
  ktorý mu do knihy zapíše nový DKP,
 3. podnikateľ osloví servisnú organizáciu, aby uviedla novú pokladnicu do prevádzky,
 4. servisná organizácia do fiskálnej pamäte zaznamená nový, daňovým úradom pridelený DKP a do knihy elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do prevádzky,
 5. podnikateľ začne používať novú pokladnicu najneskôr 1.1.2012


Ak používate ERP podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, musíte vykonať "Výmenu pokladnice",
teda odhlásenie pokladnice, ktorú je možné používať iba do 31.12.2011 a prihlásenie novej pokladnice, ktorú je nutné používať od 1.1.2012.

Podľa Ministerstva financií SR aj Daňového riaditeľstva SR sú pri "Výmene pokladnice"  možné nasledovné postupy.

Postup A

 1. podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o upgrade,
 2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy pokladnice
  v časti servisný záznam,
 3. servisná organizácia vykoná upgrade, pričom do fiskálnej pamäte zaznamená pôvodné DKP, do knihy elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do prevádzky a zároveň odovzdá podnikateľovi fotokópiu certifiktátu,
 4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad,
  ktorý mu do knihy zapíše DKP s poznámkou, že ide o pôvodný DKP.

   

Postup B

 1. podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o upgrade,
 2. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy pokladnice
  v časti servisný záznam,
 3. servisná organizácia vykoná upgrade a podnikateľovi odovzdá kópiu certifikátu,
 4. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad,
  ktorý mu do knihy zapíše nový DKP,
 5. podnikateľ opätovne osloví servisnú organizáciu, aby uviedla pokladnicu do prevádzky,
 6. servisná organizácia do fiskálnej pamäte zaznamená nový, daňovým úradom pridelený DKP a do knihy elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do prevádzky.

Vyššie uvedené postupy sa v praxi môžu uplatňovať a nie sú v rozpore so zákonom o ERP.
Toľko citácia podľa MF SR i DR SR.


Z praktického hľadiska, pokiaľ nebude doterajšia bločková tlačiareň použitá ako súčasť novej fiskálnej tlačiarne,
prichádza do úvahy aj nasledovný postup.

 1. podnikateľ používa doterajšiu pokladnicu (možné do 31.12.2011),
 2. servisná organizácia odovzdá podnikateľovi kópiu certifikátu k novej pokladnici,
 3. podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad,
  ktorý mu do knihy zapíše nový DKP,
 4. podnikateľ osloví servisnú organizáciu, aby uviedla novú pokladnicu do prevádzky,
 5. servisná organizácia do fiskálnej pamäte zaznamená nový, daňovým úradom pridelený DKP a do knihy elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do prevádzky,
 6. podnikateľ môže používať doterajšiu ("starú") pokladnicu (do 31.12.2011) a má uvedenú do prevádzky novú pokladnicu
  podľa zákona č.289/2008 o používaní ERP,
 7. ak na novej pokladnici ešte neeviduje tržby (nerobí bločky), nemusí robiť žiadne uzávierky, čiže ju má len pripravenú na plnú prevádzku
  od 1.1.2012,
 8. podľa vlastného rozhodnutia hocikedy do 31.12.2011 sa podnikateľ obráti na servisnú organizáciu k starej pokladnici so žiadosťou
  o ukončenie jej prevádzky,
 9. servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy pokladnice
  v časti servisný záznam.
 10. podnikateľ už ďalej používa iba novú pokladnicu

Mapa stránky | Hore