Ekonomický softvér
eKasa ,  Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

SQL aplikácia Sklady + Odbyt

SQL aplikácia pre riadenie Objednávok a Odbytu so zameraním na pekárenskú činnosť a veľkoobchod.

Podľa Vašich požiadaviek v kombinácii s existujúcou aplikáciou Vám vytvoríme na zakázku SQL aplikáciu pre spracovanie objednávok a odbytu so špecializáciou na pekárenskú činnosť, resp. obchodnú činnosť.

SQL aplikácie sú maximálne výhodné pre firmy, ktoré:

 • vyžadujú vysokú mieru bezpečnosti uložených údajov
 • vyžadujú transakčný systém spracovania údajov
  (klasický príklad je prevod peňazí medzi 2 bankovými účtami - vykoná sa na oboch účtoch "súčasne" alebo ani na jednom)
 • potrebujú spracovať ročne väčšie množstvo údajov (zápisov) - rádovo niekoľko stotísíc až milióny záznamov

Z našej SQL aplikácie Vás môžu zaujať vlastnosti:

 • definovanie opakujúcich sa objednávok - stále objednávky s množstvami
 • definovanie cenových hladín pre skupiny odberateľov - skupinový cenník
 • vytvorenie pripravených výdajov (odberateľských objednávok) kombináciou stálych objednávok a skupinového cenníka,
  v nich sú možné zmeny (tovary, množstvá, ceny) až do pokynu na ukončenie
 • akcie na množstvá pre jednotlivých odberateľov
 • automatická zmena štandardných predajných cien od konkrétneho dátumu, ktorý určíte vopred
 • akciové ceny v neobmedzenom počte pre skupiny odberateľov

V SQL aplikácii je možné implementovať aj prepojenie s EDI systémom (objednávky, faktúry, atď.).
Ak máte záujem o vytvorenie SQL aplikácie "ušitej na mieru", kontaktujte nás a predvedieme Vám jej možnosti
a prípadne dohodneme ďalší postup (analýza požiadaviek, import údajov z Vášho aktuálneho programu, ... )


Architektúra klient/server, bezpečnosť údajov, SQL aplikácia

Pri architektúre klient/server sa systém skladá zo softvéru klientu (označíme ho ako SQL aplikáciu) a softvéru servera (databázový server, napr. Microsoft SQL server), ktoré komunikujú cez počítačovú sieť.

Databázový server (bezpečnosť údajov):

 • prístup k nemu je chránený loginom a heslom
 • riadi databázu, v ktorej sú všetky dáta aplikácie, aj loginy a heslá užívateľov pre prihlásenie do SQL aplikácie
 • má zabudovaný transakčný systém spracovania dát (príklad bankových účtov - ak sa prevod nedokončí z hocakej príčiny,
  hodnoty na oboch účtoch sa vrátia do stavu pred začiatkom transakcie-prevodu)
 • výkon celého systému závisí najmä od výkonnosti servera.
  Pre urýchlenie spracovania dát nie je potrebné upgradovať pracovné stanice, stačí upgradovať server
 • na jednom SQL servri môžu byť rôzne databázy pre viacero aplikácií aj rôznych firiem
  (napríklad server pre web stránky, e-bankingové aplkácie, ...)

Klient (SQL aplikácia - do nej sa prihlasuje bežný užívateľ):

 • inštaluje sa na bežný počítač, ktorý väčšinou nemusí byť veľmi výkonný
 • komunikuje s databázovým servrom
 • zabezpečuje vstup údajov a ukladá ich na databázový server
 • zadáva požiadavky databázovému servru na získanie údajov
 • zobrazí údaje, ktoré sa vrátili z databázového servra
 • príkladom klienta je aj webový prehliadač, v ktorom teraz pracujete

Z uvedeného vyplýva, že spracovanie údajov cez SQL aplikácie (klient/server) je diametrálne odlišné ako pri "bežných" programoch,
ktoré akoby obsahovali v sebe softvér klienta aj softvér servera
(ich výhodou je väčšinou rýchla inštalácia,
kompletná prenositeľnosť aj s dátami z počítača na počítač, resp. na prenosné zariadenia).

Mapa stránky | Hore