Ekonomický softvér
Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   055 - 79 99 711
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Dokumenty k DOS verziám - inštalácia, nastavenia, nový rok

Najnovšie verzie Podvojného účtovníctva, Skladov+Odbytu, Dlhodobého majetku, Jednoduchého účtovníctva nájdete v kapitole Stiahnite si.

Táto rubrika obsahuje dokumenty o:

  • systéme licencií v ekonomickom softvéri POLYSOFT - vo Windows aj DOS verziách
  • inštalácii programov POLYSOFT pre DOS verzie
  • otvorení nového účtovného roku pre DOS verzie
  • runtime pre FDF, PDF pre DOS verzie, aby tieto vedeli vytvoriť oficiálne PDF tlačivá podľa DR SR + samotný runtime

Súbory na stiahnutie

application/pdf
Systém licencií v ekonomickom softvéri POLYSOFT. Popis systému licencíí vo Windows aj DOS verziách POLYSOFT.
POLYSOFT_Systém_Licencií.pdf, 48 780 B, 24.06.2011
application/pdf
Inštalácia a nastavenia DOS verzie - PÚ, SO, DM. Inštalácia DOS verzie ekonomického softvéru POLYSOFT - Podvojné účtovníctvo, Sklady+Odbyt, Dlhodobý majetok.
POLYSOFT_Inštalácia_DOS_verzie.pdf, 124 274 B, 24.06.2011
application/pdf
Inštalácia a nastavenie DOS verzie - JÚ. Inštalácia DOS verzie Jednoduchého účtovníctva POLYSOFT.
POLYSOFT_Inštalácia_DOS_JÚ.pdf, 123 499 B, 24.06.2011
application/pdf
Otvorenie nového účtovného roku pre DOS verzie - PÚ, SO, DM. Postup pre otvorenie nového účtovného roku pre DOS verzie ekonomického softvéru POLYSOFT - Podvojné účtovníctvo, Sklady+Odbyt, Dlhodobý majetok
POLYSOFT_Nový_rok_DOS_verzie.pdf, 51 888 B, 24.06.2011
application/pdf
Otvorenie nového účtovného roku pre DOS verziu - JÚ. Postup pre otvorenie nového účtovného roku pre DOS verziu Jednoduchého účtovníctva POLYSOFT.
POLYSOFT_Nový_rok_DOS_JÚ.pdf, 50 213 B, 24.06.2011
application/pdf
Inštalácia runtime pre FDF, PDF pre DOS verzie PÚ a JÚ. Popis inštalácie runtime nevyhnutného pre DOS verzie Podvojného a Jednoduchého účtovníctva pre vytvorenie PDF súborov - Výkazov a oficiálnych tlačív podľa FDF predlôh z DR SR.
POLYSOFT_Inštalácia_FDF_DOS_verzie.pdf, 46 713 B, 24.06.2011
application/octet-stream
Runtime pre FDF, PDF pre DOS verzie PÚ a JÚ. Je nevyhnutný pre DOS verzie Podvojného a Jednoduchého účtovníctva pre vytvorenie PDF súborov - Výkazov a oficiálnych tlačív podľa FDF predlôh z DR SR.
POLYSOFTRuntime2010.EXE, 3.04 MB, 25.02.2010

Mapa stránky | Hore