Ekonomický softvér
Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   055 - 79 99 711
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

DOS verzie z rokov 2013, 2012, 2011

Najnovšiu DOS verziu Podvojného účtovníctva, Skladov+Odbytu, Dlhodobého majetku a Jednoduchého účtovníctva nájdete v kapitole Stiahnite si.

Táto rubrika obsahuje "archívne" DOS verzie ekonomického softvéru POLYSOFT.
V každej verzii sú algoritmy, distribučné číselníky a licencie pre registrovaných klientov(firmy) platné k dátumu vytvorenia danej verzie.
Sú tu uložené na stiahnutie ako archív pre prípad potreby verzie z príslušného obdobia.
V algoritmoch, v obsahu distribučných číselníkov a v licenciách nastávajú zmeny neustále.

Postup pre inštaláciu každej DOS  verzie je rovnaký s tým, že v popise inštalácie DOS verzie je odvolávka na súbor POLYSOFT.EXE
a každá archívna verzia má k tomuto menu súboru pridanú "dátumovú" pečiatku
RRRRMMDD, kde RRRR je rok, MM je mesiac a DD je deň
vytvorenia verzie.

Po stiahnutí a uložení archívnej verzie si zmeňte jej názov z POLYSOFTRRRRMMDD.EXE na POLYSOFT.EXE,
aby ste mohli postupovať presne podľa postupu pre inštaláciu DOS verzie.

Každú verziu odtiaľ je možné využiť aj ako Štart verziu, ak potrebujete začať prácu v účtovnom období, z ktorého je daná verzia.


Posledné DOS a Windows verzie, ktoré používajú rovnaké dátové štruktúry v Podvojnom účtovníctve, sú z 14.08.2012.
Ak ste ešte neprešli z DOS verzie na Windows verziu, najlepšie je mať inštalovanú DOS verziu práve zo 14.08.2012
a na dáta v nej obsiahnuté potom inštalovať Windows verziu. Na vykonanie danej migrácie nás kontaktujte.


Ak prejdete z DOS verzie na Windows verziu, ktorá je z vyššieho dátumu ako 14.08.2012, tak opätovným pustením DOS verzie riskujete
"tvrdú" chybu programu, nakoľko DOS a Windows verzie s dátumami od 15.08.2012 už používajú rôzne dátové štruktúry.

Súbory na stiahnutie

application/octet-stream
DOS verzia PÚ+SO+DM z 18.07.2013
POLYSOFT20130718.EXE, 3.24 MB, 18.07.2013
application/octet-stream
DOS verzia PÚ+SO+DM z 14.08.2012.
POLYSOFT20120814.EXE, 3.23 MB, 14.08.2012
application/octet-stream
DOS verzia PÚ+SO+DM z 31.12.2011.
POLYSOFT20111231.EXE, 3.23 MB, 31.12.2011
application/octet-stream
DOS verzia PÚ+SO+DM z 28.09.2011.
POLYSOFT20110928.EXE, 3.23 MB, 28.09.2011
application/octet-stream
DOS verzia PÚ+SO+DM z 30.06.2011.
POLYSOFT20110630.EXE, 3.23 MB, 30.06.2011
application/octet-stream
DOS verzia PÚ+SO+DM z 31.03.2011.
POLYSOFT20110331.EXE, 3.23 MB, 31.03.2011

Mapa stránky | Hore