Ekonomický softvér
eKasa ,  Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Windows verzie z rokov 2013, 2012

Najnovšiu Windows verziu Podvojného účtovníctva, Skladov+Odbytu, Dlhodobého majetku nájdete v kapitole Stiahnite si.

Táto rubrika obsahuje "archívne" Windows verzie ekonomického softvéru POLYSOFT
pre prípad potreby verzie z príslušného obdobia.
V každej verzii sú algoritmy, distribučné číselníky a licencie pre registrovaných klientov (firmy) platné k dátumu vytvorenia danej verzie.

Postup pre inštaláciu každej Windows verzie je rovnaký s tým, že v popise inštalácie Windows verzie je odvolávka na súbor POLYWIN.EXE
a každá archívna verzia má k tomuto menu súboru pridanú "dátumovú" pečiatku
RRRRMMDD, kde RRRR je rok, MM je mesiac a DD je deň
vytvorenia verzie.

Po stiahnutí a uložení archívnej verzie si zmeňte jej názov z POLYWINRRRRMMDD.EXE na POLYWIN.EXE,
aby ste mohli postupovať presne podľa postupu pre inštaláciu Windows verzie.

Každú verziu odtiaľ je možné využiť aj ako Štart verziu pre účtovné roky 2013 alebo 2012.

Pri prvom spustení POLYWIN.EXE sa Vám vygenerujú distribučné číselníky platné pre zvolený účtovný rok.

Mapa stránky | Hore