Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

eKasa

Upravený Zákon č. 289/2008 Z. z. (nové okno) z 4.decembra 2018 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o ERP) zavádza o.i. pojem eKasa (ORP, VRP).
Použitie klienta eKasa je povinné najneskôr od 1.7.2019.

Link na komplet informácie o eKase na portáli Finančnej správy. (nové okno)


Ako sa pripojiť na eKasu (materiál Finančnej správy) (nové okno)
 

Mapa stránky | Hore