Ekonomický softvér
eKasa ,  Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Hlavná stránka > Právne informácie

Právne informácie

Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní tejto www stránky a služieb firme POLYSOFT, Ing.Vladimír Polák  so sídlom Račí potok 19, 040 01 Košice,
IČO: 106855499, zapísanej v ŽR pri Obvodnom úrade Košice I, Žo 4852/1992(ďalej „POLYSOFT"), môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona
č 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov(ďalej „Zákon"). Firma POLYSOFT sa riadi týmto zákonom a poskytnuté údaje chráni.

Okrem údajov poskytnutých v rámci objednávky alebo pri požiadaní o ďalšie informácie POLYSOFT nezískava žiadne informácie o záujemcoch(klientoch), napr. v momente návštevy www stránky, pri používaní programov, pri sťahovaní súborov a pod.

Všetky poskytnuté údaje sú uložené na zabezpečenom serveri a sú určené iba pre pracovníkov POLYSOFT a nie sú poskytované tretím stranám.

Právo použiť kontaktné údaje záujemcov(klientov) si vyhradzuje firma POLYSOFT  k zasielaniu informácií dôležitých pre plnohodnotné využitie produktov
a služieb. Registrovaný záujemca(klient) má právo zasielanie týchto informácií kedykoľvek zrušiť odpoveďou na prijatú správu, písomne, osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Poskytnutie údajov záujemcov(klientov) môže požadovať Polícia Slovenskej republiky, či iné štátne orgány, podľa platných právnych predpisov.

Podľa Zákona má každý záujemca (klient), ktorý poskytol osobné údaje firme POLYSOFT, právo písomne požiadať firmu POLYSOFT o  informácie,
aké osobné údaje o ňom firma POLYSOFT eviduje.

Mapa stránky | Hore