Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Cenník softvéru

Platný od 1.1.2024    Ceny sú konečné, firma Polysoft nie je platcom DPH.

 

        Cenník nesieťových verzií softvéru(sw)

MINI

KLASIK

    1.

  Podvojné účtovníctvo

        80 eur     

       300 eur     

    2 

  Sklady+Odbyt

      80 eur    

       300 eur 

    3.

  Dlhodobý majetok

        60 eur     

       160 eur     

    4.

  SW 1.+2. pri kúpe spolu

      140 eur     

       520 eur     

    5.

  SW 1.+3. alebo 2.+3. pri kúpe spolu

      120 eur     

       400 eur     

    6.

  SW 1.+2.+3. pri kúpe spolu

      180 eur     

       600 eur     

    7.

  Jednoduché účtovníctvo Platca DPH

        60 eur     

       140 eur     

    8.

  Jednoduché účtovníctvo Neplatca DPH

        40 eur     

       100 eur     

    9.

  Fakturácia + sledovanie úhrad

        40 eur     

         70 eur    

  10.

  Licencia pre spracovanie agendy cudzej firmy

 nedodáva sa 

 25% ceny sw 

  11.

  Licencia pre pobočku - za každú inštaláciu

 60% ceny sw 

 50% ceny sw

  12.

  Upgrade (predĺženie záručnej doby o 1 rok)

 50% ceny sw

 25% ceny sw 

        Moduly k Podvojnému účtovníctvu

 

 

    1.

  Pokladňa v Eur aj v cudzej mene

        50 eur      

       100 eur

    2.   Komunikácia s eKasou  - za každú eKasu         50 eur

       100 eur

    3.

  e-banking - SLSP, VÚB, TB, ČSOB, OTP,  ...

        50 eur      

       100 eur    

    4.

  Export-Import medzi pobočkami - za každú pobočku

        50 eur      

       100 eur    

    5.

  Upgrade za každý modul

        10 eur      

         20 eur

        Moduly k Skladom+Odbytu

 

 

    1.

  Komunikácia s eKasou - za každú eKasu

        50 eur      

        100 eur    

    2.

  Používanie cenových úrovní vo výdaji

        50 eur      

       100 eur    

    3.

  Export-Import medzi pobočkami - za každú pobočku

        50 eur

         50 eur

    4

  Upgrade za každý modul

        10 eur      

         20 eur    

        V cene softvéru je:

MINI

KLASIK

1. 

 CD s verziou softvéru

áno

áno

2. 

 Dokumentácia v elektronickej forme

áno

áno

3. 

 Zaškolenie do 1 mesiaca od zakúpenia SW

áno

áno

 

 - Podvojné účtovníctvo, Sklady+odbyt

nie

1 hod.

 

 - Dlhodobý majetok, JÚ pre platcu DPH

  nie  

1 hod.

 

 - JÚ pre neplatcu DPH

nie

  nie  

4. 

 Nová verzia SW voľne dostupná na www

áno

áno

5. 

 HotLine v "rozumnej miere"

áno

áno

6. 

 HotMail v "rozumnej miere"

áno

áno

7. 

 Zasielanie popisu zmien v SW 1 x ročne

nie

áno

        V cene upgradu je:

 

 

1. 

 Nová verzia SW voľne dostupná na www

áno

áno

2. 

 HotLine v "rozumnej miere"

áno

áno

3. 

 HotMail v "rozumnej miere"

áno

áno

4. 

 Zasielanie popisu zmien v SW 1 x ročne

nie

áno 

 

Mapa stránky | Hore