Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Podvojné účtovníctvo (skrátene PÚ)

Program pre vedenie Podvojného účtovníctva (obsahuje Fakturáciu aj Pokladňu):

POLYSOFT Podvojné účtovníctvo Vám umožní s istotou a prehľadne viesť evidenciu podvojného účtovníctva:
program je pripravený na prácu - čakajú Vás distribučné číselníky a výkazy aktuálne pre Vami zvolený účtovný rok
účtovaním dokladov v € aj v cudzej mene automaticky aktualizujete saldokonto aj evidenciu DPH (ak ste platcom DPH)
sledovanie kníh pohľadávok, záväzkov, zálohových faktúr s možnosťou tlače ich stavu k Vami zadanému spätnému dátumu
vyhotovovanie faktúr - riadnych, zálohových, vyúčtovacích a pokladničných dokladov so zaúčtovaním podľa nastavenej predkontácie
evidencia DPH v náväznosti na účtovanie - tvorba daňového priznania a súhrného výkazu s exportom do XML a tlačou do FDF podľa DR SR
tvorba výkazov s exportom do XML a tlačou do FDF podľa DR SR, kontroly účtov a rozpis hodnôt na účtoch obsiahnutých vo výkaze
užívateľská aktualizácia číselníkov - účtová osnova, strediská, druhy dokladov, výkazy, účty pre DPH, dodávatelia, odberatelia
ročná (u)závierka - možnosť zrušenia, opakovania

POLYSOFT Podvojné účtovníctvo má výhody, ktoré v iných programoch (možno) nenájdete:
účtovanie je možné začať v ľubovoľnom účtovnom období, nie iba v januári
doklady je možné účtovať aj do minulých mesiacov s automatickým prepočtom v hlavnej knihe
stav na účtoch v hlavnej knihe vidíte priamo, nie cez filtrovanie alebo sumovanie zápisov - hlavná kniha sa aktualizuje pri rozúčtovaní
opravy účtovných zápisov urobíte priamo, bez storno zápisov - program vykoná automatické prepočty v saldokonte, v hlavnej knihe
tlač pohľadávok podľa odberateľov, záväzkov podľa dodávateľov, na účely inventarizácie aj s definovateľným textom
exporty údajov z browse (zobrazenie údajov) a zostáv - účtovný denník, knihy faktúr, saldokonto, ... do formátov PDF, RTF, XLS, JPG, ...
účtovné výkazy sú tlačené podľa číselníkov - klient si ich môže aktualizovať podľa vlastných potrieb,
  nové výkazy sú automaticky importované pri inštalácii novej verzie. Účty nedelíme na aktívne a pasívne.

zálohovanie a obnovu všetkých údajov máte riešenú priamo v programe. Počet záloh nie je obmedzený programom.
  Pri obnove údajov si zvolíte zálohu podľa dátumu, času zálohy a aj podľa poznámky zadanej pri vytvorení zálohy.


POLYSOFT Podvojné účtovníctvo Vám vyrieši problémové situácie:
príde nový rok a potrebujete už 2.januára fakturovať, účtovať, preberať výpisy z E-bankingu v novom účtovnom roku? Žiaden problém.
  Otvorte si nový účtovný rok, preneste zo starého roku číselníky, aktuálny stav kníh pohľadávok a záväzkov a môžete fakturovať a účtovať.

po otvorení nového roku chcete účtovať aj v starom roku? Žiaden problém. Účtujte v ňom.
chcete mať už v novom roku aktualizované údaje podľa stavu v starom roku? Žiaden problém.
  Urobte
v starom roku ročnú uzávierku a natiahnite ju do nového roku ako začiatočné stavy.
  Program pri natiahnutí začiatočných stavov automaticky zaktualizuje v novom roku hlavnú knihu, saldokonto, knihy záväzkov a pohľadávok.
  Ak chcete ďalej účtovať v starom roku, zrušte v ňom ročnú uzávierku a pokračujte v účtovaní.
  Uvedený postup môžete opakovať ako často Vám vyhovuje, až do definitívneho uzatvorenia starého účtovného roku.

"musíte" opraviť účtovníctvo v predminulom roku? Použijete postup popísaný v predchádzajúcom bode, pričom urobíte ročné uzávierky
  a natiahnutie začiatočných stavov medzi rokmi Rok-2, Rok-1 a Rok(aktuálny).
  Samozrejme, musíte si byť vedomí, aké opravy vykonáte, či nimi ovplyvníte aj účtovné výkazy, prípadne evidenciu DPH.
  POLYSOFT PÚ Vám umožňuje aj takéto spätné opravy, Vy si musíte premyslieť dôsledky opráv prípadne sa poradíte s nami.

potrebujete nastaviť dátum DPH pri prijatom zdaniteľnom plnení podľa vlastnej požiadavky?
  Máte na to možnosti cez zadanie podmienky uplatnenia DPH pri účtovaní (žiadne ďalšie operácie pre DPH nie sú potrebné)
.
vypadne Vám prúd, dôjde k chybe na disku, vypadne Vám server, či počítačová sieť a naruší sa Vám konzistentnosť zadaných údajov?
  Na kontroly a opravy má POLYSOFT PÚ kontrolné chody a opravné funkcie pre väzby medzi

         účtovný denník <---> hlavná kniha
         účtovný denník <---> knihy záväzkov a pohľadávok, saldokonto
         účtovný denník <---> daňové priznania k DPH
v sieťovej verzii pre 10 užívateľov môže súčasne účtovať až 10 užívateľov, navzájom sa nerušia a každý z nich má pocit, že účtuje sám.

POLYSOFT Podvojné účtovníctvo Moduly:
Pokladňa   - vedenie pokladničných kníh a tlač pokladničných dokladov podľa pokladnic v € a v cudzích menách so zaúčtovaním
E-banking - export príkazov na úhradu z knihy záväzkov do formátu, ktorému rozumie Váš E-bankingový softvér
                     - prevzatie výpisov z Vášho bankového účtu do POLYSOFTu a ich zaúčtovanie do kníh faktúr
Fiskálna tlačiareň - zadávanie úhrad faktúr do fiskálnej tlačiarne s ich zaúčtovaním
Fakturácia + sledovanie úhrad faktúr - určené pre firmy, ktoré potrebujú iba sledovať úhrady faktúr, bez účtovania!

POLYSOFT Podvojné účtovníctvo je rýchle, prehľadné a jednoduché:
zadávate iba nevyhnutné údaje - jedným účtovným zápisom aktualizujete aj saldokonto aj evidenciu DPH
opravy zadaných údajov vykonáte priamo, bez storno zápisov
zadané údaje nájdete bleskovo podľa kľúčovej položky (program používa na to index) alebo filtrovaním
štandardné zostavy sú hotové v programe - nemusíte ich stále definovať, vyberať, filtrovať (viete si však definovať aj vlastné zostavy)
vytvoríte a vytlačíte alebo exportujte oficiálne výkazy podľa predlôh zverejnených na DR SR
na inštalovanie novej verzie nie je potrebný inštalačný program - stiahnete ju z tejto web stránky

Program POLYSOFT Podvojné účtovníctvo si môžete hneď vyskúšať, stiahnite si najnovšiu verziu ekonomického softvéru POLYSOFT.

Mapa stránky | Hore