Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Cenník služieb k eKase, fiskálnym tlačiarňam EASY-POS

Platný od 1.1.2023. Ceny sú konečné, firma Polysoft nie je platcom DPH.

                         Cenník služieb k eKase (EK), fiskálnym tlačiarňam (FT)

    ID        Názov služby                                                                                                                                 Cena služby

  FTS1

  Balík "Komplet fiskalizácia" (zahŕňa položky FTS2, FTS3, FTS4, FTS5)

         80 €    

  FTS2 

  Zapojenie fiskálnej tlačiarne (spojenie fiskálny modul, tlačiareň, počítač, nastavenie
  komunikácie fiskálnej tlačiarne s počítačom)

         15 €

  FTS3

  Softvérová inštalácia fiskálnej tlačiarne (inštalácia softvérového rozhrania
  EASY-POS.2010 k FT, nastavenie identifikačných údajov, nastavenie sadzieb DPH,
  základná úprava definície bločku, inicializácia, uvedenie do prevádzky)

         40 €    

  FTS4

  Servis k eKase (nová verzia firmwéru, zistenie problému, ...)

         35 € / 1 hod.    

  FTS5

  Ukončenie prevádzky ERP ("defiskalizácia")

         40 €    
  • Úhrada za vykonané služby  je možná iba v hotovosti.
  • Pri určení ceny služby podľa hodinovej sadzby sa počíta prvá hodina celá, potom začatá polhodina.
  • Ďalšie ceny za služby (služba v mieste zákazníka, príplatky) sú uvedené v Cenníku služieb k softvéru.
     

Mapa stránky | Hore