Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Dokumenty k programom - inventarizácia, DM, ...

Najnovšie verzie Podvojného účtovníctva, Skladov+Odbytu, Dlhodobého majetku, Jednoduchého účtovníctva nájdete v kapitole Stiahnite si.

Táto rubrika obsahuje dokumenty o:

  • postupe pre tlač podkladov k inventúre záväzkov resp. pohľadávok
  • zmenách v programe Dlhodobý majetok, ktoré sú platné od 1.1.2012

Súbory na stiahnutie

application/pdf
Zmeny v programe Dlhodobý majetok 2015. Od 1.1.2015 zmena odpisových sadzieb, zmena majetku do odpisových akupín.
POLYSOFT 2015 Dlhodoby majetok zmeny.pdf, 219 215 B, 29.04.2015
application/pdf
Inventúra záväzkov resp. pohľadávok. Postup pre tlač podkladov k inventúre záväzkov resp. pohľadávok z kníh faktúr v PÚ.
POLYSOFT_PU inventúra pohľadávok, záväzkov.pdf, 193 099 B, 30.01.2013
application/pdf
Zmeny v programe Dlhodobý majetok 2012. Od 1.1.2012 zmenený výpočet daňových odpisov, obsah inventárnej karty.
POLYSOFT_Zmeny_v_DMA_2012.pdf, 58 427 B, 27.02.2013

Mapa stránky | Hore