Ekonomický softvér
Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   055 - 79 99 711
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Obchodné podmienky

Podrobné informácie o cenách a obchodných podmienkách nájdete v rubrikách:

Mapa stránky | Hore