Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Sklady + Odbyt (skrátene SO)

Program pre vedenie kompletnej Skladovej evidencie s Odbytom a Fakturáciou:

POLYSOFT Sklady+Odbyt Vám umožní s istotou a prehľadne viesť evidenciu Skladov a Odbytu:
program je pripravený na prácu - čakajú Vás distribučné číselníky a konfigurácie s typickými nastaveniami
príjem na sklad, výdaj zo skladu, prevod medzi skladmi (100 skladov)
výpočet priemerných cien pri príjme so zaúčtovaním rozdielov pri výpočte váženého aritmetického priemeru pre tovary aj príjemku
počet položiek na dokladoch (príjemka, výdajka, prevodka) až do 1 000 000
spätná tlač všetkých dokladov (príjemiek, výdajok, fakttúr, dodacáích listov, ...) s pôvodnými cenami, množstvami i zľavami
vety generované pre Podvojné účtovníctvo (PÚ) si v SO môžete prezerať a v PÚ si ich prevezmete, keď sa pre to rozhodnete

POLYSOFT Sklady+Odbyt má výhody, ktoré v iných programoch (možno) nenájdete:
nový príjem, výdaj alebo prevod nemusíte hneď dokončiť, môžete ho nechať rozpracovaný (nemá vplyv na zásoby na skladových kartách)
  a vrátiť sa do neho hocikedy. Všetky zadané položky (tovary s cenami, množstvami, rabatmi) Vás "počkajú"
.
zobrazovanie celkovej finančnej hodnoty počas zadávania tovarov. Výber tovaru podľa čísla tovaru / čísla karty / EAN kódu ...
rôzne rabaty (kladné alebo záporné) vo výdaji - globálny, individuálny, odberateľský (individuálne rabaty pre  odberateľov)
odloženie rozpracovaného výdaja s rezerváciou alebo bez rezervácie zadaného množstva, neskôr z neho môžete urobiť výdaj
vo výdaji môžete podľa konfigurácie pre tovar zadávať PC, PC s DPH, obchodnú prirážku alebo bude PC naplnená zo skladovej karty
bohaté možnosti zistenia sumárov z príjmov,  výdajov, tržieb podľa mnohých parametrov:
  dátumu / čísla dokladu / tovaru / dodávateľa / odberateľa a to jednotlivo alebo interval
ovo aj s vyčíslením ziskov v € a percentách
exporty údajov z browse (zobrazenie údajov) a zostáv - skladové karty, faktúry, sumáre ... do formátov PDF, RTF, XLS, JPG, ...

POLYSOFT Sklady+Odbyt navyše ponúka:
sledovanie zásob na skladových kartách a zadávanie množstiev v príjme, výdaji i prevode na 3 desatinné miesta
možnosť nastaviť si počet desatinných miest pre predajné ceny na 2, 3 alebo až 4 desatinné miesta
komplet stornovanie výdaja s pôvodnými položkami, množstvami, cenami a rabatmi
prehľad o všetkých pohyboch na skladových kartách od začiatku roka aj s možnosťou dávkovej tlače
zistenie zásob na všetkých skladoch v SC, PC i PC s DPH jedným tlačidlom
možnosť súčasne robiť príjem, výdaj, prevod i fakturovať až 10 užívateľom (navzájom sa nerušia a každý z nich má pocit, že pracuje sám)
prepojenie na fiskálny modul (fiskálnu tlačiareň) z programu, funkcie fiskálneho modulu sú volané z programu SO

POLYSOFT Sklady+Odbyt MODULY:
Fiskálny modul - položky z výdaja sú pri ukončení výdaja poslané do fiskálneho modulu, vytlačí sa bloček z ERP
                                (súčasne sa upravia zásoby na skladových kartách
a vytvoria sa účtovné zápisy o výdaji)
                              - úhrady faktúr s tlačou bločku a zaúčtovaním úhrady faktúry
                              - aj ďalšie zákonom definované operácie pre ERP vykonáte priamo z programu
                                (prehľadová a definitívna denná uzávierka, intervalové uzávierky, kópie dokladov, ...)
Cenové úrovne - určené pre odberateľov s pevnými zalistovanými cenami na dlhšie obdobie
                              - definovanú cenovú úroveň použijete vo výdaji a nemusíte v každom výdaji manuálne upravovať predajné ceny
                              - počet cenových úrovní nie je obmedzený
                              - cenové úrovne môžu byť v € alebo v cudzej mene
Pobočka, export / import - pre presnos údajov medzi centrálou a pobočkami (predajňami, prevádzkami)
                                               - príjem len na centrále, prenos na pobočku, na nej predaj a prenos údajov o predaji na centrálu

Prečo je program POLYSOFT Sklady+Odbyt rýchly a jednoduchý?
zadávate iba nevyhnutné údaje - pri príjme identifikácia tovaru + množstvo, pri výdaji + predajná cena
žiaden systém menu, podmenu, podmenu - správanie programy si nastavíte cez číselníky a konfigurácie
zadané údaje nájdete bleskovo podľa kľúčovej položky (program používa na to index) alebo filtrovaním
štandardné zostavy máte pripravené v programe - nemusíte ich stále definovať, vyberať, filtrovať (viete si definovať aj vlastné zostavy)
pre inštaláciu novej verzie nie je potrebný inštalačný program - stačí, ak viete stiahnuť jeden súbor z našej web stránky
pre zálohovanie a obnovu všetkých údajov máte v programe funkcie. Počet záloh nie je obmedzený programom,  môžete ich urobiť,
  koľko chcete, aj s poznámkami. Pri obnove údajov si vyberiete zálohu podľa dátumu zálohy, času zálohy alebo zadanej poznámky.

Program POLYSOFT Sklady+Odbyt si môžete hneď vyskúšať, stiahnite si najnovšiu verziu ekonomického softvéru POLYSOFT.

Mapa stránky | Hore