Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Ponuka ekonomického softvéru POLYSOFT a auditorsko-účtovných služieb

Ponúkame Vám ekonomické programy používané v praxi 20 rokov a overené stovkami klientov:

K uvedenému ekonomickému softvéru (vyvíjanému v Košiciach) Vám radi poskytneme auditorsko-účtovné služby:

Podrobné informácie o jednotlivých programoch a službách nájdete v uvedených rubrikách.                              ekonomický softvér Košice


Táto kapitola obsahuje popis:

Najnovšie verzie ekonomického softvéru POLYSOFT získate v kapitole Stiahnite si a informácie o cenách v kapitole Obchodné podmienky.


Rozdelenie verzií ekonomického softvéru POLYSOFT.

Podľa registrovania rozlišujeme verzie ekonomického softvéru POLYSOFT:

 • bez registrácie   (neplatené verzie), označované Štart,             voľne na stiahnutie, bez licenčného kľúča
 • s     registráciou(     platené verzie), označované Mini, Klasik, dodáva sa jedinečný licenčný kľúč

         Všetky algoritmy a funkcie v programoch sú v uvedených verziách rovnaké, program je iba jeden, jednotlivé verzie sa líšia registráciou,
         cenou(od 0,-eur), limitmi definovanými v programoch výrobcom softvéru a službami, ktoré sú k jednotlivým verziám poskytované.

Podľa obsahu jednotlivých aplikácií ekonomického softvéru POLYSOFT rozlišujeme programy na:

 • Podvojné účtovníctvo - skratka "PÚ"
 • Sklady+Odbyt  - skratka "SO"
 • Dlhodobý majetok - skratka "DM"
 • Jednoduché účtovníctvo - skratka "JÚ"

Podľa možnosti súčasnej práce viacerých užívateľov  v ekonomickom softvéri POLYSOFT delíme verzie na:

 • nesieťové                            - v jednom programe môže byť iba 1užívateľ
 • sieťové pre   2 užívateľov  - v jednom programe môžu byť súčasne 2 užívatelia
 • sieťové pre   5 užívateľov  - v jednom programe môžu byť súčasne 5 užívatelia - taká je vždy Štart verzia
 • sieťové pre 10 užívateľov - v jednom programe môžu byť súčasne 10 užívatelia

Mailing list Vám zabezpečí okamžité informácie o akciách a aktualitách (nových verziách).


Spoločné vlastnosti programov ekonomického softvéru POLYSOFT.

 • jednoduchosť, spoľahlivosť, rýchlosť a ľahká obsluha
 • maximálne komfortný a rýchly spôsob prezerania, zobrazenia a vyhľadania údajov - systém browse
 • unikátna možnosť definovania browse (tabuľkové zobrazenie údajov) s odpamätaním nastavenia - rovnaké údaje vidíte v rôznych pohľadoch
 • export každého browse do formátu XLS - Windows verzie
 • prístup do programu a do jednotlivých položiek menu cez heslá riadi Váš správca
 • nastavenie parametrov (konfigurácia) jednotlivých funkcií programu s ovplyvnením algoritmov programu
 • reťazová aktualizácia číselníkov - pri zápise faktúry viete pridať odberateľa, pri pridávaní odberateľa pridáte do osnovy účet, ...
 • štandardné zostavy máte pripravené v programe - nemusíte ich stále definovať, vyberať, filtrovať (viete si definovať aj vlastné zostavy)
 • export Daňových priznaní k DPH, účtovných výkazov do PDF súborov, XML súborov (pre EZU a eDane)
 • export vytvorených zostáv do formátov PDF, XLS, RTF a ďalšich - Windows verzie
 • zálohovanie a obnova všetkých údajov do adresára (na externé médium) - Windows a DOS verzie
 • najnovšia verzia non-stop dostupná na stiahnutie z tejto www stránky - Windows a DOS verzie
 • jednoduchá prvá inštalácia ekonomického softvéru POLYSOFT aj inštalácia novej verzie ekonomického softvéru POLYSOFT
  - Windows a DOS verzie
 • definovanie filtrov a ich použtie pri prezeraní údajov a pri Vami definovaných zostavách

Analýzu a metodiku úprav v programoch z hľadiska zmien v účtovných a daňových zákonov riadi audítorka s vyše 25-ročnou praxou v účtovníctve a s viac ako 17-ročnou praxou v  účtovnom audite.


Štart verzia, Mini verzia, Klasik verzia

Naše programy pre Podvojné účtovníctvo, Sklady+Odbyt, Dlhodobý majetok a Jednoduché účtovníctvo dodávame vo verziách Štart, Mni a Klasik, aby sme umožnili:

Všetky algoritmy a funkcie v programoch sú v uvedených verziách rovnaké, program je iba jeden, jednotlivé verzie sa líšia registráciou,
cenou(od 0,-eur), limitmi definovanými v programoch výrobcom softvéru a službami, ktoré sú k jednotlivým verziám poskytované.

Štart verzia je bezplatná, plne funkčná verzia softvéru s limitovaným počtom položiek bez registrácie, bez prihlasovania, bez nutnosti zadať kontaktné údaje, naozaj úplne zadarmo. Verziu si môžete stiahnuť non-stop, opakovane. Na začatie práce v nej Vám stačí menej ako 5 minút - viď prvá inštalácia ekonomického softvéru POLYSOFT. Po inštalácii sa Vám vytvorí licenčný kľúč pre Štart verziu, zadáte svoje firemné údaje (Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH), ktoré Vám bude program tlačiť na zostavách a môžete plnohodnotne pracovať - účtovať, vyhotovovať faktúry, pokladničné doklady, vyhotovovovať oficiálne účtovné výkazy (aktuálne podľa DR SR), viesť skladovú evidenciu, prijímať tovary na sklady, predávať ich, evidovať dlhodobý majetok, robiť z neho daňové a účtovné odpisy, atď - proste všetko, čo jednotlivé programy dokážu. Bez akýchkoľvek obmedzení funkčnosti. Ku Štart verzii nepatria žiadne služby, rady ku softvéru nájdete v kapitole Radíme Vám.

Štart verzia je ozaj ideálna na "vyštartovanie". Keďže celá inštalácia verzie je v jednom adresári, môžete si ju inštalovať x-krát v adresároch s rôznymi názvami - buď pre viacero firiem a / alebo aj pre jednu firmu viackrát - jeden adresár bude s "ostrými" dátami a druhý bude na testovanie, skúšanie. Celú jednu inštaláciu(adresár) môžete hocikedy prekopírovať, zmazať, premenovať.
Pri inštalácii sa do Windows registrov nezapisujú žiadne údaje!

ŠTART verzia umožňuje prácu v každom programe v počítačovej sieti pre piatich užívateľov súčasne. Na našej stránke je pravidelne aktualizovaná, čím získavate zadarmo aj nové verzie.
Funkciu inštalácie novej verzie má program v sebe, nepotrebujete žiaden ďalší program na aktualizáciu verzie.


Ak počas práce v Štart verzii narazíte na definovaný limit, máte možnosť prejsť na platenú verziu - Mini verziu alebo Klasik verziu konkrétneho
programu (, SO, DM, ),
pričom všetky údaje zo Štart verzie ostanú zachované. Čiže môžete mať Klasik verziu PÚ, Mini verziu SO a ostatné programy Vám budú ďalej "fungovať" ako Štart verzie.
Pri prechode na registrovanú verziu uvediete v objednávke identifikačné údaje Vašej firmy a po zaplatení Vami zvoleneného programu a druhu verzie si nainštalujete novú verziu, ktorá už bude "poznať" Vašu firmu ako registrovaného klienta ekonomického softvéru POLYSOFT.

Detaily o Štart verzii.

Tabuľkové zobrazenie definovaných limitov pre jednotlivé programy vo verziách Štart a Mini.
Tabuľkové zobrazenie rozdielov  medzi verziami Štart, Mini a Klasik z hľadiska cien, registrácie, podporných služieb, atď.

Mini verzia je registrovaná, platená (na rozdiel od Štart verzie) verzia softvéru s limitovaným počtom položiek za podstatne nižšie ceny ako Klasik verzia. Je určená pre firmy, ktoré potrebujú softvér s podpornými službami (HotLine, HotMail) a nevyužili by nelimitované počty položiek Klasik verzie. Mini verziu získate kúpou softvéru, pričom pri objednávke uvediete identifikačné údaje Vašej firmy a zvolené programy a druhy verzií ekonomického softvéru POLYSOFT.  Na začatie práce v nej Vám stačí menej ako 5 minút - viď prvá inštalácia ekonomického softvéru POLYSOFT. Pri kúpe softvéru dostanete aj Váš jedinečný licenčný kľúč, podľa ktorého softvér "vie", ktoré programy a moduly máte kúpené a v akých verziách a podľa neho budú tlačené Vaše firemné údaje (Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH) na zostavách.
K Mini verzii patria vybrané podporné služby (HotLine, HotMail), rady ku softvéru nájdete v kapitole Radíme Vám.

Celú inštaláciu(adresár) môžete hocikedy prekopírovať alebo premenovať, pri inštalácii sa do Windows registrov nezapisujú žiadne údaje!

Funkciu inštalácie novej verzie má program v sebe, nepotrebujete žiaden ďalší program na aktualizáciu verzie.

Ak počas práce v Mini verzii narazíte na definovaný limit, máte možnosť prejsť na Klasik verziu konkrétneho programu (, SO, DM, ),
pričom všetky údaje z Mini verzie ostanú zachované. Klasik verzie nemajú definované žiadne limity.
Pri prechode na Klasik verziu uvediete v objednávke zvolené programy a po zaplatení si nainštalujete novú verziu, ktorá už bude "poznať" Vašu firmu ako registrovaného klienta pre Klasik verzie ekonomického softvéru POLYSOFT.

Detaily o Mini verzii.

Tabuľkové zobrazenie definovaných limitov pre jednotlivé programy vo verziách Štart a Mini.
Tabuľkové zobrazenie rozdielov  medzi verziami Štart, Mini a Klasik z hľadiska cien, registrácie, podporných služieb, atď.

Klasik verzia je registrovaná, platená (na rozdiel od Štart verzie) verzia softvéru bez limitovaného počtu položiek(na rozdiel od Mini verzie). Jej súčasťou je plná podpora k softvéru s možnosťou individuálnych úprav v programoch. Klasik verziu získate kúpou softvéru, pričom pri objednávke uvediete identifikačné údaje Vašej firmy a zvolené programy a druhy verzií ekonomického softvéru POLYSOFT.  Na začatie práce v nej Vám stačí menej ako 5 minút - viď prvá inštalácia ekonomického softvéru POLYSOFT. Pri kúpe softvéru dostanete aj Váš jedinečný licenčný kľúč, podľa ktorého softvér "vie", ktoré programy a moduly máte kúpené a v akých verziách a podľa neho budú tlačené Vaše firemné údaje (Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH) na zostavách. Rady ku softvéru nájdete v kapitole Radíme Vám.

Celú inštaláciu(adresár) môžete hocikedy prekopírovať alebo premenovať, pri inštalácii sa do Windows registrov nezapisujú žiadne údaje!

Funkciu inštalácie novej verzie má program v sebe, nepotrebujete žiaden ďalší program na aktualizáciu verzie.

Ak počas práce v Klasik verzii pre Sklady+Odbyt narazíte na limit vývojového prostriedku, v ktorom je ekonomický softvér vytvorený, máte možnosť prejsť na SQL aplikáciu Sklady + Odbyt, ktorú Vám "našijeme" na mieru podľa Vašich požiadaviek.


Popis programov Podvojné účtovníctvo, Sklady+Odbyt, Dlhodobý majetok, Jednoduché účtovníctvo, SQL aplikácie Sklady + Odbyt a služieb
Účtovný audit, Účtovné poradenstvo a vedenie účtovníctva nájdete v daných rubrikách s možnosťou ich online objednania so zľavou.
V kapitole Obchodné podmienky nájdete ich ceny.
V kapitole Radíme Vám nájdete rady k ekonomickému softvéru POLYSOFT.
V kapitole Mailing list sa môžete zaregistrovať a zabezpečiť si okamžité informácie o akciách a aktualitách (nových verziách).


        Definované limity pre Štart a Mini verzie PÚ, SO, DM, JÚ

 Limitujúca podmienka
 (počet zápisov alebo suma €)

Podvojné účtovníctvo

 

Jednoduché účtovníctvo

 

Sklady+Odbyt

 

Dlhodobý majetok

 Štart

Mini

 Štart

Mini

Štart

Mini

Štart

Mini

 Účtovný(peňažný) denník

      2 000       3 000             200           300            -          -            -         -

 Kniha záväzkov

         120          200           100           150          -          -         -         -

 Kniha pohľadávok

         120          200             100           150            -          -           -         -

 Vyhotovené faktúry

         120          200             100           150          -          -         -         -

 Sumár tržieb / príjmov

33 333 € 50 000 €   15 000 € 20 000 €   33 333 €  50 000 €           -                -       

 Sumár nákladov / výdajov

33 333 € 50 000 € 15 000 € 20 000 € 33 333 €  50 000 €
        -
        -

 Skladové / Inventárne karty

          -          -              -            -          120         200          10        30  

  Príjemky

          -          -            -            -        120         200         -               -

 Výdajky

          -          -              -            -        120         200           -         -

 Skladové pohyby

          -          -            -            -     2 000      3 000         -         -


                                   Rozdiely medzi verziami Štart, Mini a Klasik z hľadiska ceny, registrácie, ...

 Verzia 

Štart

Mini

Klasik

 Definované limity pre zápisy a sumy v €

Definované imity

Definované imity

Bez definovaných limitov

 Cena za softvér

 0 € (zadarmo z www)

 Podľa aktuálneho cenníka

 Registrovaný klient v POLYSOFT-e

Nie

Áno

 Cena za upgrade

0 € (zadarmo z www)

Podľa aktuálneho cenníka

 Tlač firemných identifikačných údajov
 v zostavác
h

Definuje si klient

Podľa dodaných údajov pri kúpe softvéru

 HotLine, HotMail

Nie

Áno, v cene softvéru, resp. upgradu

 Zasielanie písomných informácií  
 o zmenách v softvéri

Nie, info na www

Áno

 Možnosť individuálnych úpravy v softvéri

Nie

Áno

 

Mapa stránky | Hore