Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Dlhodobý majetok (DM)

Program pre vedenie analytickej evidencie o Dlhodobom a Krátkodobom majetku.

V kapitole Ponuka nájdete prehľad našich produktov a služieb s odkazmi na ich podrobný popis.

V tejto rubrike sú uvedené vlastnosti programu POLYSOFT Dlhodobý majetok (skratka DM). Uvedený program:

POLYSOFT Dlhodobý majetok ŠTANDARD Vám umožní s istotou a prehľadne viesť o ňom evidenciu:

program je okamžite pripravený na prácu - čakajú Vás distribučné číselníky a konfigurácie s typickými nastaveniami
vedenie povinnej analytickej evidencie o dlhodobom majetku na inventárnych kartách s oddeleným evidovaním potrebných informácií
  pre výpočet vstupnej ceny, zostatkovej ceny, odpisov a oprávok pre účtovníctvo a daň z príjmov a s vyčíslením rozdielu
  pre výpočet odloženej dane

automatizované zaúčtovanie účtovných pohybov a odpisov
odpisový plán účtovných a daňových odpisov
evidencia zadefinovaných skupín dlhodobého majetku (napr. výrobnej linky pozostávajúcej z viacerých strojov, technických zhodnotení
  jedného majetku v rôznych rokoch života, odpisovaných samostatne ...)

inventúrny zoznam, inventúrny súpis majetku podľa inventárnych kariet, skupín, podľa súčastí priradených k majetku evidovaných na jednej
  karte a ďalej podľa miesta uloženia, či mena zamestnanca(napr. aj pri odchode zamestnanca zo zamestnania)

evidencia drobného dlhodobého majetku s možnosťou odpisovania alebo iba vedenie evidenčného stavu podľa miesta uloženia,
  či mena zamestnanca

rozdelenie prác v programe podľa prístupových práv
jednoduchá obsluha a zabudované kontroly pri chybnom zadávaní vstupov
. . .  a to všetko urobíte rýchlo

POLYSOFT Dlhodobý majetok PLUS má v sebe, čo v iných programoch (možno) nenájdete:
možnosť vytvárania si vlastných odpisových skupín podľa potrieb účtovnej jednotky
výpočet odloženej dane z rozdielu účtovných a daňových zostatkových cien
evidencia a inventarizácia príslušenstva
možnosť evidovať súbory cez definnované skupiny kariet
možnosť zrušiť mesačné uzávierky bez straty už zadefinnovaných pohybov
vety generované pre Podvojné účtovníctvo (PÚ) si v DM môžete prezerať a v PÚ si ich prevezmete, keď sa pre to rozhodnete

Prečo je program POLYSOFT Dlhodobý majetok rýchly a jednoduchý?
žiaden systém menu, podmenu, podmenu - správanie programy si nastavíte cez číselníky a konfigurácie
zadané údaje nájdete bleskovo podľa kľúčovej položky (program používa na to index) alebo filtrovaním
štandardné zostavy máte pripravené v programe - nemusíte ich stále definovať, vyberať, filtrovať (viete si definovať aj vlastné zostavy)
pre inštaláciu novej verzie nie je potrebný inštalačný program - stačí, ak viete stiahnuť jeden súbor z našej web stránky
pre zálohovanie a obnovu všetkých údajov máte v programe funkcie. Počet záloh nie je obmedzený programom,  môžete ich urobiť,
  koľko chcete, aj s poznámkami. Pri obnove údajov si vyberiete zálohu podľa dátumu zálohy, času zálohy alebo zadanej poznámky.

Ak si chcete program POLYSOFT Dlhodobý majetok hneď vyskúšať, stiahnite si najnovšie verziu ekonomického softvéru POLYSOFT.
Ak si chcete program POLYSOFT
Dlhodobý majetok kúpiť, môžete použiť Online objednávku a získate zľavu.
Ak máte k programu POLYSOFT
Dlhodobý majetok otázky, kliknite na Chcem vedieť viac o DM a zadajte ich.

Mapa stránky | Hore