Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Vedenie účtovníctva, poradenstvo

Správne a včas spracované účtovníctvo
poskytuje informácie o hospodárení, o veriteľoch a dlžníkoch
umožňuje
   - optimalizovať základ dane a daň z príjmov počas roka
   - vypracovávať analýzy pre interné potreby a pre  potreby bánk a lízingoviek

Pre svojich klientov zabezpečujeme
odborné vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby

účtovné a ekonomické poradenské služby
komplexné riešenie(účtovné, daňové, finančné) problematických prípadov
inventarizácia majetku záväzkov a vlastného imania
vypracovanie účtovnej závierky a potrebných výkazov
rekonštrukciu účtovníctva
overenie vstupných údajov aj z daňového hľadiska
výstupy z účtovníctva zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo a závierku vypracujeme daňové priznanie

Odporúčania pre výber spracovateľa účtovníctva

Na vedení účtovníctva sa Vám šetriť neoplatí. Za nesprávne, neúplné, nepreukázateľné, či nezrozumiteľné účtovníctvo Vám
   (nie dodávateľovi účtovníckych služieb) môže daňový úrad podľa §38 ods.2 uložiť pokutu do výšky 3% celkovej sumy majetku

Neznalosť zákonov Vám nikto neodpustí
Obchádzať úćtovné a daňové  predpisy sa v konečnom dôsledku neoplatí
Zvážte, komu zveríte spracovanie svojich údajov. Nepoužitelné účtovníctvo Vám môže spôsobiť daňové a finančné problémy
Rekonštrukcia zle vedeného účtovníctva Vás môže vyjsť draho

Mapa stránky | Hore