Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Upgrade

Ak ste našim registrovaným klientom (máte kúpenú Mini verziu alebo Klasik verziu ekonomického softvéru POLYSOFT),
tak na Váš softvér buď:

 • máte platnú záruku - od kúpy softvéru uplynul menej ako 1 rok alebo aktuálny dátum je menší ako dátum na FA za upgrade
 • nemáte platnú záruku - neplatia podmienky z predchádzajúceho bodu

1. Programový produkt je v záruke (platný upgrade), máte nárok na:

 • nové verzie programu (v ktorých ste evidovaný ako klient s platným upgrade) dostupné na našej web stránke
  (bezplatne pri stiahnutí z web stránky)
 • zasielanie písomného popisu zmien v programe 1-2 x ročne. Platí pre Klasik verzie.
  (bezplatná služba).
 • servisný zásah k programu, ak Vám vznikne nejaký problém chybou technického vybavenia, chybou obsluhy a pod.
  (platená služba)
 • HotLine (rýchle poradenstvo po telefóne)
  (v "rozumnej" miere bezplatná služba)
 • HotMail (poradenstvo mailom)
  (v "rozumnej" miere bezplatná služba)
 • zaškolenie k programovému produktu, ak napr. chcete zaškoliť nového pracovníka vo Vašej firme
  (platená služba)

2. Nemáte záruku na programový produkt (neplatný upgrade)

 • Môžete ďalej používať doterajšie verzie programov bez poplatkov.
  Nemáte nárok na služby uvedené pod bodom 1.)

Za predĺženie záručnej doby (upgrade) na softvér je poplatok podľa aktuálne platného cenníka.
Faktúru na predĺženie záručnej doby na softvér posielame automaticky pred uplynutím záručnej doby.
Záručná doba sa predlžuje vždy o 1 rok (nie kalendárny).


Príklad aktuálnych cien za predĺženie záručnej doby o 1 rok pre Klasik verzie:

 • nesieťová verzia Podvojné účtovníctvo                                               . . .      75,-    €
 •      sieťová verzia Podvojné účtovníctvo 5 užívateľov                         . . .   112,50 €
   
 • nesieťová verzia Sklady + Odbyt                                                          . . .      75,-    €
 •      sieťová verzia Sklady + Odbyt           5 užívateľov                          . . .   112,50 €
   
 • nesieťová verzia PÚ + SO                                                                     . . .   130,-   €
 •      sieťová verzia PÚ + SO 5 užívateľov v PÚ + 5 užívateľov v SO   . . .   195,-   €

V prípade, ak ste nedostali faktúru na predĺženie záručnej doby na softvér, kontaktujte nás mailom alebo telefonicky a faktúru Vám pošleme.

Mapa stránky | Hore