Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Kontakt

POLYSOFT

Ing.Vladimír Polák                             
Telefón              : +421 950 766 509
Hroncova 3                                           E-mail                :  polysoft@polysoft.sk   - ekonomický softvér
 040 01 Košice                                                                 :  polakova@polysoft.sk        - účtovný audit, účtovné poradenstvo, vedenie účtovníctva
 Slovensko                                            Pracovná doba:  8.00 - 16.00 hod. v pracovných dňoch

mapka sídla s okolím                       
mapka sídla s okolím            plánovač cesty (k nám)

Po príchode do Košíc autom sa na Hroncovu ulicu dostanete nasledovne:

Príchod zo smeru od Michaloviec:
Zídete zo sídliska Dargovských hrdinov("Furča") popri Tescu, dostanete sa na Hlinkovu, na semafóroch pri Námestí nádeje("Mier") rovno až po križovatku pri VÚC(bývalý  "KNV"). Tu odbočíte doľava na Komenského ulicu, po nej rovno smerom na Námestie Maratónu mieru, prejdete popri Komenského parku a odbočíte doprava na Letnú ulicu. Po nej prejdete popri Technickej univerzite, na semafóroch rovno a pred benzínovou pumpou Slovnaft odbočíte doprava na Hroncovu ulicu.

Príchod zo smeru od Prešova:
Pri vstuoe do Košíc miniete odbočku na Metro, resp. sídlisko Ťahanovce a o cca 300 na prvej možnej odbočke odbočíte smerom na Hlinkovu a pokračujete ako v popise od Michaloviec.

Príchod zo smeru od Spišskej Novej Vsi:
Pri vstuoe do Košíc sa dostanete na Čermeľskú cestu, prejdete popri štadióne Lokomotívy až ku križovatku pri Krajskom úrade("KNV"). Na semafóroch pokračujete rovno po Komenského ulici a ďalej ako v popise od Michaloviec.

Príchod zo smeru od Rožňavy:
Pri vstupe do Košíc pokračujete cez semafóry rovno popri Hypernove, Baumaxe a Hornbachu až po kruhový objazd. Na ňom potrebujete odbočiť doľava na Triedu SNP. Po nej pokračujete cez všetky semafóry rovno, pričom postupne prejdete popri Spoločenskom pavilóne(vpravo), Bielom dome(vľavo), FNsP(vpravo) až zídete dole kopcom k semafórom pri Amfiteátri. Prejdete cez nich a hneď odbočujete doľava, pričom dvakrát prekrižujete električkové koľaje. Napravo budete mať benzínovú pumpu Slovnaft, hneď odbočíte doprava na Letnú ulicu a po cca 100 metroch doľava na Hroncovu ulicu(doprava by ste odbočili priamo na benzínovú pumpu).

Príchod zo smeru od Šebastoviec (od maďarských hraníc):
Pri vstupe do Košíc pokračujete rovno po Južnej triede až po mimoúrovňovú križovatku tesne za VSS. Tu odbočíte popod most doľava, odbočka Vás vyvedie na dvojprúdovku. Na nej po cca 150 metroch odbočíte mierne doprava, pričom prekrižujete električkové koľaje. Tu už pokračujete rovno(neodbočíte na Rastislavovu ulicu) a miernou zákrutou doprava hore kopcom smerom na sídlisko Terasa. Cesta Vás vyvedie ku križovatke pri Carrefoure(bude vľavo). Na semafóroch
pokračujete rovno až po kruhový objazd. Cez neho prejdete akoby "rovno" na Triedu SNP a pokračujete ako v popise od Rožňavy.

Príchod zo smeru od Krásnej nad Hornádom (od Slanca):
Pri vstupe do Košíc pokračujete rovno po Slaneckej cez sídlisko Nad jazerom až po mimoúrovňovú križovatku pri Nižných Kapustníkoch. Tu odbočíte popod most doľava(smer Rožňava), odbočka Vás vyvedie na dvojprúdovku. Po nej prejdete cez ďalší most, ktorý križuje Južnú triedu. Zídete dole mostom a po cca 150 metroch odbočíte mierne doprava, pričom prekrižujete električkové koľaje. Tu už pokračujete rovno(neodbočíte na Rastislavovu ulicu) a miernou zákrutou doprava hore kopcom smerom na sídlisko Terasa. Cesta Vás vyvedie ku križovatke pri Carrefoure(bude vľavo). Na semafóroch pokračujete rovno až po kruhový objazd. Cez neho prejdete akoby "rovno" na Triedu SNP a pokračujete ako v popise od Rožňavy. 

Mapa stránky | Hore