Ekonomický softvér
eKasa ,  Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Jednoduché účtovníctvo (JU)

Program pre vedenie Jednoduchého účtovníctva obsahujúci aj Fakturáciu a Pokladňu.

V kapitole Ponuka nájdete prehľad našich produktov a služieb s odkazmi na ich podrobný popis.

V tejto rubrike sú uvedené vlastnosti programu POLYSOFT Jednoduché účtovníctvo (skratka JÚ). Uvedený program:

POLYSOFT Jednoduché účtovníctvo ŠTANDARD
                    Vám umožní s istotou a prehľadne viesť evidenciu jednoduchého účtovníctva:

program je okamžite pripravený na prácu - čakajú Vás distribučné číselníky a aktuálne výkazy s výstupmi do FDF
vedenie peňažného denníka s možnosťou použitia viacerých bankových účtov, pokladníc, viacerých druhov cenín a
  uzávierkových operácií s priebežnými kontrolami

tlačové zostavy podľa bankových účtov (Kniha bankového účtu), pokladníc (Pokladničná kniha , tlač pokladničných dokladov
  s podpisovými záznamami podľa zákona o účtovníctve), Kniha cenín
Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch, tlač do FDF predlôh podľa DR SR
možnosť vsúvať a mazať položky pri opravách chybných zápisov s automatizovaným prečíslovaním poradových čísel za daný
  druh dokladov a s automatickou úpravou zápisu o úhrade v knihách pohľadávok, záväzkov
tlač platieb FO
vedenie kníh pohľadávok, záväzkov, prijatých a poskytnutých záloh so vzájomným prepojením
vyhotovovanie faktúr, zálohových faktúr s možnosťou automatizovaného zápisu do Kníhy pohľadávok, príp. Knihy prijatých záloh
vyhotovovanie zmlúv o zápočte pohľadávok
evidencia Knihy jázd podľa áut s automatizovaným generovaním jázd podľa položiek denníka, knihy záväzkov, knihy pohľadávok
  i manuálnymi zápismi

výkaz DPH a evidencia položiek a výkazu DPH podľa skupín a riadkov daňového priznania, jeho tlač do FDF predlôh podľa DR SR
sledovanie kníh pohľadávok, záväzkov v náväznosti na zápisy v peňažnom denníku
užívateľská aktualizácia číselníkov - druhov dokladov, činností, účtovných prípadov, dodávatelia, odberatelia
ročná (u)závierka - možnosť zrušenia, opakovania
. . .  a to všetko urobíte rýchlo

POLYSOFT Jednoduché účtovníctvo PLUS
                    má v sebe, čo v iných programoch
(možno) nenájdete:

začať prácu je možné v ľubovoľnom účtovnom období, nie iba v januári
vkladanie a prečíslovanie dokladov s automatickým prepočtom zostatkov (pokladňa, banka, ceniny)
tlač pohľadávok podľa odberateľov, záväzkov podľa dodávateľov na účely inventarizácie s definovateľným textom

Prečo je POLYSOFT Jednoduché účtovníctvo rýchle a jednoduché?
zadávate iba nevyhnutné údaje - jedným účtovným zápisom "riešite" aj knihy pohľadávok a záväzkov aj evidenciu DPH
zadané údaje nájdete bleskovo podľa kľúčovej položky (program používa na to index) alebo filtrovaním
štandardné zostavy máte pripravené v programe - nemusíte ich stále definovať, vyberať, filtrovať (viete si definovať aj vlastné zostavy)
vytvoríte a vytlačíte oficiálne výkazy podľa predlôh zverejnených na DR SR
pre inštaláciu novej verzie nie je potrebný inštalačný program - stačí, ak viete stiahnuť jeden súbor z našej web stránky

Ak si chcete program POLYSOFT Jednoduché účtovníctvo hneď vyskúšať, stiahnite si najnovšie verziu Jednoduchého účtovníctva.
Ak si chcete program POLYSOFT
Jednoduché účtovníctvo kúpiť, môžete použiť Online objednávku a získate zľavu.
Ak máte k programu POLYSOFT
Jednoduché účtovníctvo otázky, kliknite na Chcem vedieť viac o PÚ a zadajte ich.

Mapa stránky | Hore