Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Štart verzia

Štart verzia je bezplatná, plne funkčná verzia softvéru (programy Podvojné účtovníctvo, Sklady+Odbyt, Dlhodobý majetok, Jednoduché účtovníctvo) s limitovaným počtom položiek bez registrácie, bez prihlasovania, bez nutnosti zadať kontaktné údaje, naozaj úplne zadarmo. Verziu si môžete stiahnuť non-stop, opakovane. Na začatie práce v nej Vám stačí menej ako 5 minút - viď prvá inštalácia ekonomického softvéru POLYSOFT. Po inštalácii sa Vám vytvorí licenčný kľúč pre Štart verziu, zadáte svoje firemné údaje (Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH), ktoré Vám bude program tlačiť na zostavách a môžete plnohodnotne pracovať - účtovať, vyhotovovať faktúry, pokladničné doklady, vyhotovovovať oficiálne účtovné výkazy (aktuálne podľa DR SR), viesť skladovú evidenciu, prijímať tovary na sklady, predávať ich, evidovať dlhodobý majetok, robiť z neho daňové a účtovné odpisy, atď - proste všetko, čo jednotlivé programy dokážu. Bez akýchkoľvek obmedzení funkčnosti. Ku Štart verzii nepatria žiadne služby, rady ku softvéru nájdete v kapitole Radíme Vám.

Štart verzia je ozaj ideálna na "vyštartovanie". Keďže celá inštalácia verzie je v jednom adresári, môžete si ju inštalovať x-krát v adresároch s rôznymi názvami - buď pre viacero firiem a / alebo aj pre jednu firmu viackrát - jeden adresár bude s "ostrými" dátami a druhý bude na testovanie, skúšanie. Celú jednu inštaláciu(adresár) môžete hocikedy prekopírovať, zmazať, premenovať.
Pri inštalácii sa do Windows registrov nezapisujú žiadne údaje!

ŠTART verzia umožňuje prácu v každom programe v počítačovej sieti pre piatich užívateľov súčasne. Na našej stránke je pravidelne aktualizovaná, čím získavate zadarmo aj nové verzie.
Funkciu inštalácie novej verzie má program v sebe, nepotrebujete žiaden ďalší program na aktualizáciu verzie.


Ak počas práce v Štart verzii narazíte na definovaný limit, máte možnosť prejsť na platenú verziu - Mini verziu alebo Klasik verziu konkrétneho
programu (, SO, DM, ),
pričom všetky údaje zo Štart verzie ostanú zachované. Čiže môžete mať Klasik verziu PÚ, Mini verziu SO a ostatné programy Vám budú ďalej "fungovať" ako Štart verzie.
Pri prechode na registrovanú verziu uvediete v objednávke identifikačné údaje Vašej firmy a po zaplatení Vami zvoleneného programu a druhu verzie si nainštalujete novú verziu, ktorá už bude "poznať" Vašu firmu ako registrovaného klienta ekonomického softvéru POLYSOFT.


Tabuľkové zobrazenie definovaných limitov pre jednotlivé programy vo verziách Štart a Mini.
Tabuľkové zobrazenie rozdielov  medzi verziami Štart, Mini a Klasik z hľadiska cien, registrácie, podporných služieb, atď.

Mapa stránky | Hore