Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Cena za účtovný audit

♦ Stanovenie ceny  za účtovný audit je predmetom individuálneho zisťovania podľa potrebného minimálneho počtu hodín a po zohľadnení 
   skutočného stavu účtovnej evidencie
♦ Po zaslaní potrebných údajov je možné vypracovať predbežnú zmluvnú cenu pre minimálny počet hodín
♦ V zmysle etického kódexu audítorov SKAU sa honorár za účtovný audit má vypočítať na základe predpokladaného zdokladovaného
   počtu hodín a hodinových sadzieb audítora
♦ Výpočet predpokladaného  minimálneho počtu  hodín je predmetom usmernenia SKAU
   Pre výpočet predpokladaného minimálneho  počtu hodín sa vychádza z hodnôt :
   • pre podnikatelské subjekty :
     - súčet netto majetok
     - tržby(skupina 60 a skupina 66)  
   • pre obce, nadácie a politické strany a hnutia, VÚC
     - súčet netto majetok
     - príjmová časť rozpočtu
♦ Počet hodín musí byť preukázaný v dokumentácii audítora pre potreby kontroly
♦ Odchýlka hodín smerom dole musí byť dôkladne zdokumentovaná


Viac o účtovnom audite.

Mapa stránky | Hore