Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Mini verzia

Mini verzia je registrovaná, platená (na rozdiel od Štart verzie), verzia softvéru (programy Podvojné účtovníctvo, Sklady+Odbyt, Dlhodobý majetok, Jednoduché účtovníctvo) s limitovaným počtom položiek za podstatne nižšie ceny ako Klasik verzia. Je určená pre firmy, ktoré potrebujú softvér s podpornými službami (HotLine, HotMail) a nevyužili by nelimitované počty položiek Klasik verziu. Mini verziu získate kúpou softvéru, pričom pri objednávke uvediete identifikačné údaje Vašej firmy a zvolené programy a druhy verzií ekonomického softvéru POLYSOFT.  Na začatie práce v nej Vám stačí menej ako 5 minút - viď prvá inštalácia ekonomického softvéru POLYSOFT. Pri kúpe softvéru dostanete aj Váš jedinečný licenčný kľúč, podľa ktorého softvér "vie", ktoré programy a moduly máte kúpené a v akých verziách a podľa neho budú tlačené Vaše firemné údaje (Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH) na zostavách.
K Mini verzii patria vybrané podporné služby (HotLine, HotMail), rady ku softvéru nájdete v kapitole Radíme Vám.

Celú inštaláciu(adresár) môžete hocikedy prekopírovať alebo premenovať, pri inštalácii sa do Windows registrov nezapisujú žiadne údaje!

Funkciu inštalácie novej verzie má program v sebe, nepotrebujete žiaden ďalší program na aktualizáciu verzie.

Ak počas práce v Mini verzii narazíte na definovaný limit, máte možnosť prejsť na Klasik verziu konkrétneho programu (, SO, DM, ),
pričom všetky údaje z Mini verzie ostanú zachované. Klasik verzie nemajú definované žiadne limity.
Pri prechode na Klasik verziu uvediete v objednávke zvolené programy a po zaplatení si nainštalujete novú verziu, ktorá už bude "poznať" Vašu firmu ako registrovaného klienta pre Klasik verzie ekonomického softvéru POLYSOFT.


Tabuľkové zobrazenie definovaných limitov pre jednotlivé programy vo verziách Štart a Mini.
Tabuľkové zobrazenie rozdielov  medzi verziami Štart, Mini a Klasik z hľadiska cien, registrácie, podporných služieb, atď.

Mapa stránky | Hore