Ekonomický softvér
Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   055 - 79 99 711
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Dlhodobý majetok

Legenda pre rubriku "Radíme Vám > Dlhodobý majetok":

  • IK - inventárna karta
  • DM - dlhodobý majetok
  • KM - krátkodobý majetok
  • ÚO - účtovné odpisy
  • DO - daňové odpisy

    Mapa stránky | Hore