Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Práca s ekonomickým softvérom POLYSOFT, požiadavky na hardvér, softvér, inštalácia, ...

Dokumenty s informáciami o inštalácii softvéru, otvorení nového roku, systéme licencií, atď nájdete tu.

01. Hardvérové a softvérové vybavenie počítača pre programy POLYSOFT

Pre inštaláciu a bezproblémovú prácu s programami POLYSOFT doporučujeme nasledovné minimálne konfigurácie hardvéru a softvéru.

   Windows verzie  DOS verzie
 
Minimálne hardvérové požiadavky
 Procesor  Pentium Celeron 2 GHz  Pentium III 600MHz
 Pamäť  256 MB  128 MB
 HDD  40 GB  20 GB
 Grafika  128 MB  AGP 4x
 Mechanika, port  CD / DVD, resp. USB port  CD / DVD, resp. USB port
 Tlačiareň  A4 mono  A4 mono, najlepšie s LPT portom
 
Minimálne softvérové požiadavky
 Operačný systém  Windows XP a vyšší,
 32-bitové alebo 64-bitové verzie
 Windows 98 a vyšší,
 32-bitové verzie


DOS verzie fungujú bez problémov aj pod Windows Vista, Windows7.

Hore
02. Inštalácia programov a ich nastavenia

Postup nájdete v kapitole Stiahnite si -> Dokumenty

Hore
03. Ako zálohovať údaje

Najdôležitejšie je zálohovať.
Možností je viacero, spomenieme najbežnejšie:

 • na CD-RW, DVD-RW médium, najviac doporučovaná možnosť, najmä po dlhšom časovom úseku (za štvrťrok, za polrok).
  Určite urobte takú zálohu po uzatvorení účtovného roka a podaní daňového priznania za daný rok.
  Doporučujeme  napáliť komplet celý adresár, napr. POLYSOFT.11 - máte tak odzálohovaný aj softvér.

  Zálohované dáta by mali byť čitateľné viac rokov, kapacitne aj CD postačí na viac účtovných rokov.
  Po 3-4 rokoch pre istotu komplet obsah CD/DVD prepáľte na fyzicky nové médium.
 • na USB kľúč, rýchla a veľmi šikovná možnosť, pozor, je to flash pamäť.
  Doporučujeme na krátkodobejšie zálohovanie.
 • na pevný disk, mal by to byť fyzicky iný disk ako na ktorom je nainštalovaný softvér aj s údajmi.
  Veľmi dobrá možnosť je na prenosný disk, na ňom viete v nášom softvéri priamo robiť, nie je potrebné nič inštalovať.

V našich programoch v menu Servis máte funkcie na Zálohovanie dátových súborov (a samozrejme aj na ich obnovu).
Nastavte si adresár, do ktorého budete zálohovať údaje:

 • vo Windows verzii: Servis->Správa záloh->Konfigurácia.
  Windows verzia vykoná do daného adresára zálohu údajov zo všetkých programov (Podvojné účtovníctvo, Sklady+Odbyt, Dlhodobý majetok) naraz.
 • v DOS verzii: Servis->Konfiguračný súbor.
  DOS verzia urobí do adresára zálohu len z príslušného programu. V Podvojnom účtovníctve len zálohu údajov PÚ, v Skladoch+Odbyte len z SO.

Adresár môže  byť  na pevom disku,  USB kľúči, ZIP médiu, na CD(CD-RW) médiu (formát InCD a pod.).

Hore

Mapa stránky | Hore