Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Jednoduché účtovníctvo

Legenda pre rubriku "Radíme Vám > Jednoduché účtovníctvo":

  • PENDEN - peňažný denník
  • PD - pokladničný doklad
  • DF - došlá faktúra (záväzok)
  • KDF - kniha došlých faktúr (záväzkov)
  • VF - vyšlá faktúra (pohľadávka)
  • KVF - kniha vyšlých faktúr (pohľadávok)
01. Ako dosiahnuť po vložení PD do peňažného denníka správne očíslovanie dokladov a zostatky v peňažnom denníku?

Zapíšte pokladničný doklad do peňažného denníka, potom použijte funkcie "F2 - prečísluj" a "F6 - zostatky".
Danými funkciami program
nanovo chronologicky podľa dátumu prečísluje všetky doklady v peňažnom denníku a následne prepočíta zostatky v peňažnom denníku.

Hore

Mapa stránky | Hore