Ekonomický softvér
eKasa ,  Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Sklady+Odbyt

Legenda pre rubriku "Radíme Vám > Sklady + Odbyt":

  • OV     - odložený výdaj
  • DL     - dodací list
  • ZFA   - zálohová faktúra
  • FA     - faktúra
  • PPD - príjmový pokladničný doklad
03. 01. Ako mám vyfakturovať zálohu?

Do Číselníka pre fakturáciu pridajte položku s názvom "Záloha ..." a predajnou cenou = 1.00.
Použijte ju vo výdaji, pričom množstvo zadajte 1.00 a do ceny zadajte hodnotu zálohy.

Hore
03. 02. Ako o prijatú zálohu znížiť celkovú hodnotu faktúry?

Z Číselníka pre fakturáciu použijete položku "Záloha ...", pričom množstvo zadajte -1.00.

Hore

Mapa stránky | Hore